Wyświetlanie wszystkich wyników: 9

Show sidebar

MARDSENing Body Composition Analyzer MBF 6000 Medical Weight

1 600,00 
Used, perfect condition, year of manufacture: 2012 has remote display, power: Battery (charger included). Weight turns off automatically, the unit calculates the body's fat and water content, the analyser calculates the BMI, has a battery level indicator, you can connect the device to a computer using the RS-232, the device is compatible with The printer TP-2100, the analyzer is Legalizowany III of accuracy cash, MDD class Im. Specifications: Platform Dimensions: 340 x 450 x 80 mm Range: 300 kg accuracy: 0.1 kg Weight: 9.5 kg 0.8-inch LCD (trzyrzędowy) function keys: ON/OFF, ZERO, PRE-TARE, BODY TYPE 0 ~ 9, CLEAR, ENTER, TIME, PRINT measurement System: 4-pole Bioelectric Impedance Analysis Current measurement: 50kHz 500uA Measurement type: Right leg, left leg measuring range: 200 ~ 1000 Ω/0.1 ω Gender: male/female body type: normal/Athletic Age: 10 ~ 80 Years Height: 60 ~ 210cm/3ft ~ 7ft 11.0 in included instruction manual in English, has a valid technical passport, warranty 3 months

Analizator składu ciała MARDSEN MBF 6000 Waga medyczna

1 600,00 
Używany, Stan techniczny idealny, Rok produkcji: 2012 Posiada zdalny wyświetlacz, Zasilanie: akumulator (ładowarka w zestawie). Waga wyłącza się automatycznie, Urządzenie oblicza zawartość tłuszczu i wody w organizmie, Analizator oblicza BMI, Posiada wskaźnik poziomu zużycia baterii, Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą portu RS-232, Z urządzeniem kompatybilna jest drukarka TP-2100, Analizator jest legalizowany III kasy dokładności, klasa MDD Im. Dane techniczne: Wymiary platformy: 340 x 450 x 80 mm Zakres: 300 kg Dokładność: 0.1 kg Waga: 9.5 kg 0,8-calowy wyświetlacz LCD (trzyrzędowy) Klawisze funkcyjne: ON/OFF, ZERO, PRE-TARE, BODY TYPE 0~9,CLEAR, ENTER,TIME, PRINT System pomiarowy: 4-biegunowa analiza impedancji bioelektrycznej Pomiar prądu: 50kHz 500uA Typ pomiaru: Prawa noga, Lewa noga Zakres pomiaru: 200 ~ 1000Ω / 0,1Ω Płeć: Mężczyzna / Kobieta Typ budowy ciała: Normalna / Atletyczna Wiek: 10 ~ 80 lat Wzrost: 60 ~ 210cm / 3ft ~ 7ft 11,0 in W zestawie instrukcja obsługi w języku polskim, Posiada aktualny Paszport Techniczny, Gwarancja 3 miesiące

Medical balance SECA 899 flat with remote display + bag

760,00 
Used, the technical condition ideal, as new in the set:-Power supply,-the original carrying bag on the shoulder cable length 2.25 m connects the display with the measuring base. You can place the display away from the base and read the results on a wall or desk. Additional convenience is the equipment in several special weighing functions:-BMI for determining the state of nourishment,-HOLD to block the displayed measurements,-tare for eg. Weighing of small children kept in their hands by their parents. The weight is suitable for stationary and portable use, thanks to the handle, compact size, small self-weight and samopoziomującej base, which allows weighing on any surface. Technical data:-Load Capacity: 200 kg-pitch: 100 g <150kg> 200 g-Dimensions (W x H. X Depth): 321 x 60 x 356 mm-Platform Dimensions (w x H. X depth): 288 x 60 x 278 mm-Cable length: 2 m-Self Weight: 4.5 kg-Power: batteries or power supply-CE accuracy class: III has a valid technical passport, 3 months warranty

Waga medyczna SECA 899 płaska ze zdalnym wyświetlaczem + torba

760,00 
Używana, Stan techniczny idealny, jak nowa W zestawie: - zasilacz, - oryginalna torba transportowa na ramię Przewód długości 2,25 m łączy wyświetlacz z bazą pomiarową. Wyświetlacz można umieścić z dala od bazy i odczytywać wyniki na ścianie lub biurku. Dodatkowym udogodnieniem jest wyposażenie w kilka szczególnych funkcji ważenia: - BMI do określenia stanu odżywienia, - HOLD do zablokowania wyświetlanych pomiarów, - TARA do np. ważenia małych dzieci trzymanych na rękach przez rodziców. Waga nadaje się do użytku stacjonarnego i przenośnego, dzięki uchwytowi, kompaktowym rozmiarom, niewielkiej wadze własnej oraz podstawie samopoziomującej, która umożliwia ważenie na każdej nawierzchni. Dane techniczne: - Nośność: 200 kg - Podziałka: 100 g < 150kg > 200 g - Wymiary (szer. x wys. x gł.): 321 x 60 x 356 mm - Wymiary platformy (szer. x wys. x gł.): 288 x 60 x 278 mm - Długość przewodu: 2 m - Waga własna: 4,5 kg - Zasilanie: Baterie lub zasilacz - Klasa dokładności CE: III Posiada aktualny Paszport Techniczny, Gwarancja 3 miesiące

Precise digital neonatal weight SECA 727

800,00  601,00 
Used, perfect condition, integrated printer interface, mains powered or battery-operated, large, readable LCD display, comfortable, pre-set and safe, Features: automatic shutdown, TARE, HOLD, Auto-Hold, weighing-over switch, kg / lbs switch-over, attenuation It has an integrated damping system to compensate for movement, Accuracy to 0.001 kg, Maximum load 20 kg, Dimensions of the weight: 55 x 15 x 32 cm Weight: 7 kg. Has a valid Technical Passport, Warranty 3 months.

Electronic medical scale SECA 770

200,00 
Used, perfect condition, battery-powered, low energy consumption, large LCD display, HOLD function - weight stop, automatic shutdown function after 20 sec. Stable, with non-slip base, Accuracy up to 0.1 kg. Maximum load 200 kg. Has a valid Technical Passport, Warranty 3 months.

Elektroniczna waga medyczna SECA 770

200,00 
Używana, Stan techniczny idealny, Zasilana bateryjnie, Niski pobór energii, Duży wyświetlacz LCD, Funkcja HOLD - zatrzymania wagi, Funkcja automatycznego wyłączania po 20 sek. Stabilna, z antypoślizgową podstawą, Dokładność do 0,1 kg Maksymalne obciążenie 200 kg Posiada aktualny Paszport Techniczny, Gwarancja 3 miesiące.

Digital Scale SECA 780

200,00 
Used, In perfect condition Powered by one 9V battery, Quiet work, Large LCD display, Energy-efficient (up to 80,000 weighing cycles per battery) Non-slip stable base, Built-in wheels for easy handling, Measure up to 150 kg with accuracy up to 0.1 kg Weight of 6 kg

Elektroniczna waga medyczna SECA 780

200,00 
Używana, Stan techniczny idealny, Zasilana jedną baterią 9V, Cicha praca, Duży wyświetlacz LCD, Energooszczędna (do 80.000 cykli ważenia przy jednej baterii) Antypoślizgowa stabilna podstawa, Wbudowane kółka ułatwiające przemieszczanie wagi, Pomiar do 150 kg z dokładnoscią do 0,1 kg Masa wagi 6 kg Posiada aktualny Paszport Techniczny Gwarancja 3 miesiące